Ettevõttest

MO Saaremaa kuulub tervenisti meite saarte farmeritele ja nende peredele. Loe lähemalt Saaremaa Piimaühistust . Neile, kes hoolivad loomadest, loodusest ja puhtast mekist. Puutumata looduse, ainulaadse taimestikuga niitude ja pikema suve mekist.

Me teeme kõik selleks, et väärindada saartelt kogutud piima ja tagada keskkonnasõbralik piimatootmine- ja töötlemine Läänemere ühel suuremal saarel.

Saaremaa Piimatööstuse ülesandeks on saarte piima kokkuost ning sellest juustu, või ja piimatoodete valmistamine. Meie tooteportfellist leiad Eesti kõige armastatuma või, eksklusiivse Old Saare juustu ning ehedat loodust õhkava mahepiima.

Tervitame Teid Eesti kõige päikeselisemalt saarelt ning täname, et oled olnud Saaremaa Piimatööstuse toodete tarbija.

AJALUGU

1569.a

Esimesed kirjalikud teated juustu valmistamise kohta Saaremaal Maasi lossi piirkonnas.

1843.a.

1843. aastast on katkematult jälgitav juustu valmistamine Saaremaal.

1870-1910.a.

oli kirjalike teadete järgi Saaremaal ligemale 50 mõisameiereid, kus paljudes tehti ka juustu.

1912-1913.a.

tehti Saaremaale esimesed piimaühistud Valjalga ja Pühasse.

1950.a.

riigistati Saaremaa piimaühingud ja moodustati võitööstused.

1965.a.

valmis kombinaadi kesktööstus Kuressaares.

1975.a.

liideti piimakombinaadile juurde Kingissepa Lihakombinaat ja moodustati Saaremaa Liha- ja Piimatootmiskoondis eesotsas peadirektor Ahti Viilupiga.

1995.a.

erastasid Saaremaa põllumehed tööstuse. Loodi Saaremaa Liha- ja piimaühistu.

2007.a.

jäi piimatööstus iseseisvalt eksisteerima – müüdi lihatööstus.

2012.a.

alustab tööd uus võitsehh

2020.a.

käivitati Elopaki liin, millega seoses tulid turule uues keskkonnasõbralikus pakendis Öko mahetäispiim ja hapendatud pett. Aprillis sai Saaremaa Piimatööstus uue kodulehekülje www.mosaaremaa.ee.
2020 septembris tuldi turule ainulaadse tootega – Rasvavaba laktoosivaba kohupiim suure suuga plasttopsis.
2020 oktoobris hakati pakendama lisaks mahepiimale ka täispiima.Samal kuul tuldi turule jõhvika- ja mustasõstrakisselliga.

2021.a.

Suure suuga topsi hakati pakendama ka 5% kohupiima.
2021 aprillis andis ettevõte Nielsen Mo Saaremaa täispiimale auhinna „Best new Launch“. Lisaks pärjas Oma Maitse Saaremaa või parima piimatoote tiitliga ning Mo Saaremaa ÖKO Mahetäispiima paima mahetoote tiitliga.
2021 juunis sai valmis KIK-i toetusel läbiviidud projekt, mille käigus saavutati elektri ja auru kokkuhoid jääkenergia taaskasutamisel. Tänu sellele vähenes ettevõtte ökoloogiline jalajälg.
2021 juulis valmis uus piima vastuvõtt 2 uue 80-tonnise toorpiimatankiga.
2021 novembris alustas tööd renoveeritud juustuliin 3 katla ja torn-eelpressiga ning uue vormipesumasina ja uue sisselaadimisjaamaga.

Meie lugu ja väärtused

Me usume oma toodetesse, usume saarte unikaalsesse loodusesse, usume, et meie kasv ei peaks väärtust looma mitte ainult meie omanikele, saarte farmeritele; aga see peaks muutma ka inimeste elusid paremaks, üllatama positiivselt meie kliente, pakkuma meie kolleegidele võimalust põnevateks väljakutseteks ja looma mõnusat kogukonnatunnet.

Kollane värv ja pikema suve mekk.

Liivarand, päike, kollased lilled – Saare- ja Hiiumaa seostuvad suuremale osale eestimaalastest puhkusega, suvega, jaanipäevaga. Eesti saared on meretagune asi, eksootika, praamisõit. Vaba aeg. Kadakad ja karjamaa. Meri, tuulikud, suitsukala. Saaremaa kollane juust ja või.

Kõikse parem.. on meitel

  • Me oleme uhked oma mahetoodete üle.
  • Meil on Eesti parim või, auhinnatud Old Saare juust ja ökopiim.

Koostöö. Tegemist on ühistuga. Meie enda oma.

See firma kuulub farmeritele, põllumeestele. See tähendab, et kui ostad MO Saaremaa tooteid, toetad saarte põllumehi, nende peresid, töökohti ja jätkusuutlikku majandamist. Me kontrollime iga sammu alates lehmast kuni valmistooteni.

Parem tulevik meie lastele, säästev majandamine ja liigirikkus

Loomakasvatuses lähtutakse loomade heaolust. Loomad peavad saama võimalikult loomuomaselt käituda ja süüa neile sobivat sööta. Oma pakendeid valides, tooteid arendades mõtleme sellele, et jaguks suvesid ja 4 aastaaega ka tulevikus.

KVALITEETNE JA OMA

Saaremaa Piimatööstus kuulub saarte farmeritele, mistõttu me kontrollime kogu ahelat alates karjamaadest, kus lehmad söövad, kuni valmistoote kvaliteedini. Tooraine tuleb tootmisesse väga lähedalt, seetõttu on piim värske ja „vähe loksutatud“.

Loe meie omanikest täpsemalt siit www.saarepiim.ee

AS-i Saaremaa Piimatööstus projekti „Saaremaa Piimatööstus Arenguprogramm 2. etapp“ läbiviimist toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest summaga 139 860,00 eurot. projekt eesmärgiks on tootmise kohandamine välisturgudele eksportimiseks (BRC sertifikaat); tarkvara uuendamine ja paigaldamine protsesside efektiivistamiseks ning jälgimiseks. Ekspordi kasvatamine ka uutel turgudel ning tootearenduse ja uut tootegruppide turule toomiseks eelduste loomine sh uue seadme soetamine.

Projekti nr 42301800004 juustuliini hankeks ja paigaldamiseks kaasfinantseeritakse MAK meetme 4.2.3 vahenditest. Investeering aitab meil suurendada tootmismahtu, valmistada jätkuvalt kõrge lisandväärtusega kvaliteetseid tooteid ning siseneda uutele eksporditurgudele. Investeeringute eesmärgiks on a) tugevdada välisturgudele kohaldatud kvaliteetse juustusortimendiga konkurentsipositsiooni ja suurendada ettevõtte ekspordikäibe osakaalu kogu müügitulus; b) tagada tootmismahtude jätkuv kasv, sh mahetoodangu mahtude kasv; c) tagada Saaremaa Piimaühistu piimatootjate toorpiima jätkuv väärindamine ning seeläbi panustada meie piimatootmissektori edasisse jätkusuutlikku arengusse

.

Meie toodete eeliseks on nii looduslikult ja ökoloogiliselt puhtamas keskkonnas toodetud tooraine kasutamine kui ka kvalifitseeritud spetsialistide pikaajaliste kogemuste ja heade tootmistavade järgimine tootmises.
Peale automatiseeritud juustuliini ja uue võiliini käivitamist oleme üks kaasaegsemaid tootmisettevõtteid Eestis

 

AS-i Saaremaa Piimatööstus projekti „Piima ja vadaku tootmisenergia integreeritud taaskasutussüsteemi hange ja rakendamine juustuvalmistusprotsessis“ läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ettevõtete ressursitõhususe programmi raames summas 195 807 €. Projekt on suunatud juustu tootmiseks kuluva soojus- ja jahutusenergia optimeerimisele ning protsessis tekkiva jääkenergia kasutusele võtmiseks, rakendades jääksoojust ja jääkkülma juustupiima eelsoojenduseks ja vadaku eeljahutuseks. Jääkenergia kasutusele võtmisega vähenevad ettevõtte energiakulud.

Saaremaa Piimatööstusele on omistatud järgmised sertifikaadid:

  • Toiduohutuse juhtimissüsteemi skeemi kohane FSSC 22000 sertifikaat
  • Tööohutuse- ja töötervishoiujuhtimissüsteemi ISO 45001 sertifikaat

 

Meie piim tuleb Saare-ja Hiiumaa piimatootjatelt

Saaremaa Piimatööstus kuulub Saare- ja Hiiumaa farmeritele.

Saa tuttavaks meie piimatootjatega.

Hiiumaa mahepiim tuleb Männaka farmist

Kärla farmis töötab tegus Tänakute pere

Rauniku talus hoiab ohje vinge Saare naine Anne Tiitma